3d animation

The Oslo Company

Oppdragsgiver: The Oslo Company. Logovignettfor the Oslo Company. Delene er modellert prosedyremessig ut fra etillustrator dokument. Arrangementet av biter er satt opp i ett dataark i excel(!) og matematisk plassert og skalert basert på sluttposisjonen til kameraet. Slik at alt faller på plass.

Arbeider