3d animation

Samfunnsviterne

Kaffe

Overtid

Oppdragsgiver: Dinamo/Fantefilm. Jeg var VFX supervisor, og jobbet med integrering og look på grisen. Teksturer, lysetting og grooming i Houdini. Karakteranimasjon av Mindbender.

Arbeider