Om Øystein

Øystein Relbo-Knutsen er en erfaren og prisvinnende motion designer. Ønsker å imponere og inspirere gjennom arbeidet. Har jobbet 25 år, med store og små prosjekter. Har de siste årene hatt mye regi på arbeider i Stir animasjonsstudio, men er alltid hands-on på hele eller deler av produksjonen.